Veenhuis mesthaspel

Sleepslangen met een haspel.

Als bedrijf kunnen wij ook veel betekenen voor het sleepslang bemesten van uw land. In 2017 hebben wij geïnvesteerd in een Veenhuis mesthaspelsysteem. Deze mesthaspel is ontwikkeld voor zowel gras als bouwland en zorgt voor een optimale benutting van de drijfmest. De combinatie kan grote capaciteiten mest verwerken zodat er efficiënt kan worden gewerkt. De hele combinatie heeft een zeer lage bodemdruk. Zowel de trekker als haspel zijn uitgerust met en luchtdrukwisselsysteem. Daarnaast is de haspel uitgerust met een schuifas en knikdissel. Hierdoor is de machine zeer wendbaar op de kopakker, waardoor de bodem minimaal belast wordt.

Verder zit er standaard bij het sleepslangsysteem een waterpomp. Er wordt vanuit een kanaal of sloot water toegevoegd aan de mest. Dit zorgt ervoor dat het mest door middel van water dunner wordt gemaakt en dus sneller naar het land gepompt kan worden. Het verdere bijkomende voordeel is dat het water ook een stimulans is voor betere groei van het gras wanneer het droog is.

De voordelen in het kort:

  • Grote capaciteit door een 12 meter brede bemester en een 4,5 inch dikke slang.
  • De pomp kan radiografisch bestuurd worden, waardoor er geen verspilling is op de kopakker
  • De slang sleept niet. Deze wordt direct weer opgerold en hierdoor wordt versmering van het gewas voorkomen
  • Geen insporing. Het lage eigen gewicht en de zeer lage bandendruk van 0,6 bar zorgt voor geen structuurbederf.
  • Toevoeging van water
  • GPS met sectieafsluiting
  • Kavelpaden worden ontzien. De machine blijft op het land gedurende het bemesten.