Grasoogst

VAN MAAIEN TOT HET AFDEKKEN

In 2020 hebben wij geïnvesteerd in verschillende machines en werktuigen voor de grasoogst. Met deze toevoeging kunnen wij u nog een beter totaalpakket aanbieden in het loonwerk.

Voederwinning
Voor het maaien is er de beschikking over een triple maaicombinatie van 9 meter werkbreedte. De trekker is hierbij uitgerust met een luchtdrukwisselsysteem en het kan op GPS worden uitgevoerd. Het schudden en harken van het gras kan tevens voor u uitgevoerd worden. Dit wordt ook op een werkbreedte van 9 meter gedaan.

 

Het inkuilen kunnen wij met onze Krone hakselaar op ons nemen. Daarnaast hebben wij ook opraapwagens tot de beschikking die het werk ook kunnen doen!

2 trekkers en opraapwagens (dubbeldoelwagens) zijn hierbij geheel uitgevoerd met een luchtdrukwisselsysteem. Ook het toedienen van inkuilmiddel is bij ons mogelijk. Verder zijn de Krone wagens uitgerust met doseerwalsen en een automatisch slijpsysteem. Op de kuil maken wij gebruik van een JCB 435S. Eventueel als optie hebben wij de beschikking over een verdichtingswals

Afdekken
Het afdekken van de kuil is belangrijk om zo een goede conservering te waarborgen. Met onze mobiele kranen kunnen wij u helpen om het zand/grond over het plastic of zeil te doen.